حوزه هنری در صدا و سیما

اخبار16:30

1398/11/19 16:32:03


رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از حضور سینما سیار در مناطق مرزنشین خراسان شمالی خبر داد...