حوزه هنری در صدا و سیما

پلاک یک

1398/11/23 13:49:00


گزارشی در مورد جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری چهره مردمی سال 98 با حضور رئیس حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف